Menu Close

O projektu

Citygreen – Održivi sustav za aeroponski uzgoj

Poduzeće CITYGREENS FARMING d.o.o. planira provesti prilagodbu te pripreme lansiranja proizvoda/usluge koji će kao finalni proizvod nuditi dvije vrste srodnih proizvoda. Cilj projekta je komercijalizirati 2 dva proizvoda/usluge te ostvariti rast na domaćem i inozemnom tržištu.

 

Cilj je krajnjim korisnicima – stanovništvu/obiteljima te uzgajivačima vezanima za NKD 01.1 – Uzgoj jednogodišnjih usjeva omogućiti korištenje sustava za aeroponski uzgoj salate koji se lagano mogu implementirati za kućnu i industrijsku upotrebu te su cjenovno prihvatljiviji za korisnike.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Tržišna spremnost dva proizvoda:

 • Prvi proizvod je održivi sustav za aeroponski uzgoj salate – kućna upotreba (uzgoj na 3 m2).
 • Drugi proizvod je održivi sustav za aeroponski uzgoj salate – industrijska upotreba (uzgoj na 200 m2 u jednom sloju).

Inovacija će rezultirati proizvodom/uslugom koja predstavlja radikalnu inovaciju za tržište, jer niti jedno konkurentsko poduzeće ne nudi sličnu uslugu već se nude dijelove rješenja i nisu specijalizirani za salate.

Aeroponski uzgoj je proces uzgoja biljaka bez upotrebe tla ili vodenih bazena (klasični hidroponski uzgoj) gdje se putem hranjive maglice hrani korijen biljke. Ova tehnologija smatra se najvišom i najčišćom tehnologijom u uzgoju gdje biljke rastu bez sunca ili tla u strogo kontroliranim uvjetima. U zatvorenom uzgojnom krugu kontroliraju se temperatura, jačina i spektar svjetla, hranjive vrijednosti vodene maglice, PH razina i još mnogo parametara. 

Prednosti sustava za aeroponski uzgoj salate:

• nalazi se u zatvorenom prostoru – nema potrebe za pesticidima, herbicidima, fungicidima;

• brži rast i zdravije biljke s preciznim upravljanjem (pH, EC, DLI itd.);

• koristi 95% manje vode od poljskog uzgoja i 40% manje od klasičnog hidroponskog uzgoja;

• mikrolokacijski prilagodljiv – može se koristiti unutar starih zgrada, podruma itd.;

• jednostavna distribucija – može nalaziti u unutarnjim gradskim krugovima grada;

• nema problema s klimom ili vremenom (ekstremna vrućina, mraz, poplava itd.);

• eco friendly kao zatvoreni uzgojni krug;

• okomito poravnanje sadnog prostora(5x vise sadne površine po m2 od klasičnog uzgoja u zemlji ili hidropnoskim bazenima;

• geopolitički neovisni (uvoz, ekonomske – trgovinske sankcije itd.).

Svrha i opis projektnih aktivnosti:

Problem koji se planira riješiti ovim projektom je prilagodba razvijenog proizvoda/usluge tržišnim zahtjevima od strane distributera proizvoda te stručnjaka u dijelu poslovanja koji se odnosi na skaliranje proizvoda i proizvodnju u slojevima. Također, potrebno je izvršiti dodatna testiranja vezana za izvore svjetlosti, vodu, sjeme i gnojiva nakon provedenog skaliranja. Potrebno je izvršiti dizajnersku prilagodbu kalupa i logotipa sustava te je potrebno osigurati zaštitu intelektualnog vlasništva.

Elementom 1 koji se odnosi na prilagodbu razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta prilagođava se trenutno rješenje specifičnim potrebama tržišta (proces traje 9 mjeseci). Ovim elementom potrebno je:
 1. Angažirati voditelja projekta koji ima znanja vezana za ovo područje i koji će voditi sve procese
 2. Angažirati djelatnika koji ima znanja i vještine vezane za inženjersku stranu procesa (automatika i robotizacija procesa)
 3. Angažirati istraživača s agronomskim znanjem zaduženog za optimizaciju proizvoda nakon testiranja proizvoda
 4. Angažirati vanjsku firmu za testiranje vode, gnojiva, sjemena i finalnog proizvoda
 5. Angažirati vanjsku firmu radi dizajnerske prilagodbe kalupa i logotipa sustava
 6. Podnijeti zahtjev za patentnom zaštitom na ciljnim tržištima te zaštititi dizajn proizvoda/usluge

Elementom 2 koji se odnosi na pripremu lansiranja proizvoda/usluge provodi se testiranje proizvoda sa potencijalnim kupcima te se poseban naglas stavlja na izradu marketinškog plana, istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju te verifikaciju iste analize koja treba utvrditi prioritetna tržišta. Također, voditelj projekta angažirat će se na pripremi za sljedeći ciklus investiranja s ciljem privlačenja dodatnih sredstva financiranja. Ovim elementom potrebno je:

 1. Angažirati voditelj projekta koji ima znanja vezana za poboljšanje poslovnih procesa, te plasmana proizvoda/usluge na tržište i radi poslova testiranja proizvoda, potrebe za izmjenama na serverskoj strani aplikacije te priprema nulte serije.
 2. Angažirati istraživača radi testiranja proizvoda s potencijalnim kupcima
 3. Angažirati stručnjaka za marketing i koordinaciju marketinških aktivnosti te za pripremu sljedećeg ciklusa investiranja.
 4. Angažirati vanjsko poduzeće radi marketinških aktivnosti izravno vezanih za komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge, te izrade marketinškog plana.
 5. Provesti neovisnu verifikaciju analize tržišta i revizije marketinškog plana od strane stručnjaka u području marketinga i razvoja novih proizvoda (zahtjeva se minimalno 5 godina iskustva na sličnim poslovima).
 6. Angažirati vanjsko poduzeće radi istraživanja i testiranja lokalnog, regionalnog i međunarodnog tržišta.
 7. Angažirati vanjsko poduzeće radi dijela izrade nulte serije i pripreme proizvodnje.
 8. Osigurati sredstva za kupnju elemenata potrebnih za nultu seriju.
 9. Provoditi operativne marketinške aktivnosti (vezane za reklamiranje putem ključnih riječi te putem društvenih mreža, organizacije promotivnih događaja i sl.).